Có được hợp thửa đất nếu không chung mục đích không?

Cho em hỏi không cùng mục đích sử dụng có được hợp thửa đất không mọi người?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
thủ tục hợp thửa như thế nào vậy cả nhà?
0
Thích
Bình luận
những thửa đất liền kề không cùng mục đích sử dụng mà người sử dụng đất có nhu cầu hợp thửa thì phải chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó mới thực hiện thủ tục hợp thửa đất.
0
Thích
Bình luận
Phải làm Thủ tục hợp thửa khi đất không cùng mục đích sử dụng
0
Thích
Bình luận
Không được nhé bạn. Phải chuyển mục đích sử dụng đất về cùng 1 loại đất á.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013, thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Theo đó, tại tiết a điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định: Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, các thửa đất liền kề hợp thửa tạo thành thửa đất mới thì các thửa đất đó phải có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp các thửa đất liền kề không cùng mục đích sử dụng mà muốn hợp thửa thì phải chuyển mục đích sử dụng đất về cùng một loại đất.
0
Thích
Bình luận