Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dạng này?

Nhà em có 2 mảnh đất ở ở cùng 1 xã, đang chuẩn bị thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 mảnh này, mình có được gộp 2 mảnh thành 1 sổ không ạ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Chỉ cần trong 1 xã, phường, thị trấn và là đất nông nghiệp thì được phép nhé.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) được quy định như sau: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó”. Theo đó, người sử dụng đất được cấp chung một Sổ đỏ cho nhiều thửa đất nếu có đủ 02 điều kiện sau: - Điều kiện 1. Người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn; Hiện nay, đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: + Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; + Đất trồng cây lâu năm; + Đất rừng sản xuất; + Đất rừng phòng hộ; + Đất rừng đặc dụng; + Đất nuôi trồng thủy sản; + Đất làm muối; + Đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh. - Điều kiện 2: Người sử dụng đất có yêu cầu cấp một Sổ đỏ cho tất cả các thửa đất nông nghiệp đó. Hi vọng là giúp ích được cho bạn.
0
Thích
Bình luận
Chỉ có đất nông nghiệp mới được cấp chung Sổ đỏ thui nhé bạn.
0
Thích
Bình luận
Được phép bạn nhé, với điều kiện là phải cùng mục đích sử dụng là đất nông nghiệp và cùng 1 thôn, xã, phường.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 Người sử dụng đất chỉ được cấp một Sổ đỏ cho nhiều thửa đất với điều kiện các thửa đất đó là đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn và phải có yêu cầu cấp chung. Khi có đủ 02 điều kiện trên thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp một Sổ đỏ cho các thửa đất nông nghiệp được yêu cầu.
0
Thích
Bình luận