Có được bán đất trong quy hoạch không?

Mọi người cho mình hỏi đất trong quy hoạch thì có được phép bán không vậy?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Bán được nhưng bị hạn chế quyền không đc xây dựng nhà ở mới hay công trình mới.
0
Thích
Bình luận
Vẫn được bán khi nào có quyết định thu hồi thì thôi á
0
Thích
Bình luận
Đất nằm trong diện có kế hoạch sử dụng đất lâu năm thì vẫn được bán nhé
0
Thích
Bình luận
Nếu đất nằm trong quy hoạch mà có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất cho tới khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch nhưng sẽ bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm….
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018) thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp: Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì được phép bán và thực hiện các quyền khác như: Tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp… Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện Trường hợp đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
0
Thích
Bình luận