Có cần hỏi ý kiến của người cùng hộ khẩu khi bán nhà, đất?

Mình định bán nhà, đất. Không biết có cần hỏi ý kiến người cùng hộ khẩu không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Thành viên của hộ gia đình sử dụng đất gồm những ai vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
Luật Đất đai 2013 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) có thể được cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân. Sổ đỏ cấp cho cá nhân thì trên Sổ chỉ ghi tên của cá nhân đó và chỉ cá nhân mới là chủ sở hữu, chủ sử dụng tài sản. Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình thì người đứng tên trên Sổ là người đại diện của hộ gia đình, thường là chủ hộ. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc về tất cả thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.
0
Thích
Bình luận
sổ đỏ cấp cho cá nhân thì không cần, cấp cho hộ gia đình thì cần phải hỏi ý kiến nhé
0
Thích
Bình luận
Khoản 5 Điều 14 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định, người có tên trên Sổ đỏ khi thực hiện ký các hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của hộ gia đình phải được các thành viên trong hộ gia đình đồng ý bằng văn bản và văn bản đó phải được công chứng, chứng thực theo quy định
0
Thích
Bình luận
Trường hợp Sổ đỏ cấp cho cá nhân thì khi bán nhà, đất, người đứng tên trên Sổ không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai; trường hợp Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình thì phải hỏi ý kiến của các thành viên trong hộ gia đình.
0
Thích
Bình luận