Chuyển nhà có cần chuyển hộ khẩu thường trú ngay ko?

Sau khi chuyển nhà xong có cần phải chuyển hộ khẩu thường trú đi ngay không vậy mọi người?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
không cần phải gấp đâu bạn!
0
Thích
Bình luận
không bắt buộc nha bạn. luật có quy định là 12 tháng á.
0
Thích
Bình luận
chuyển hộ khẩu trong thời gian 12 tháng nha
0
Thích
Bình luận
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 thì: Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú. Luật qui định 12 tháng nha bạn.
0
Thích
Bình luận
Không phải làm ngay đâu. Miễn trong 12 tháng là được á.
0
Thích
Bình luận