Chủ nhà cũ không chịu sang tên sổ đỏ, có kiện được không?

Hiện mình đang là chủ sở hữu căn nhà này nhưng chủ cũ không chịu sang tên sổ đỏ, mọi người cho mình biết kiện được không?
Trả lời
Theo dõi
4 câu trả lời
Nhiều người thích
Theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 95 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải thực hiện đăng ký biến động Đất đai. Khoản 6 điều điều 95 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế. Nếu bạn có giấy tờ đầy đủ thì cứ kiện thẳng lên tòa nhé
0
Thích
Bình luận
Kèo này hơi ghê, nhưng mà mình nghĩ là bạn cứ thử đi kiện đi, chắc là sẽ được thôi.
0
Thích
Bình luận
Nếu như chủ nhà cũ không thực hiện thủ tục sang tên như thỏa thuận miệng ban đầu thì bạn có thể gửi hồ sơ khởi kiện yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch trên.
0
Thích
Bình luận
Theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Bộ luật dân sự 2015, Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức trừ trường hợp giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực" Như vậy hợp đồng chưa công chứng chứng thực nhưng bạn đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán (ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch) thì bạn được pháp luật bảo vệ nên bạn hãy bình tĩnh, đừng lo sợ.
0
Thích
Bình luận