Cho em hỏi về thu hồi đất? Thu hồi đất là gì và loại đất nào sẽ bị thu hồi nếu không sử dụng?

Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Theo Điều 82 Luật Đất đai hiện hành khi Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất trong 05 nhóm sau sẽ không được bồi thường về đất Trường hợp 1: Không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất Trường hợp 2: Đất được Nhà nước giao để quản lý Trường hợp 3: Đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai Trường hợp 4: Đất bị thu hồi do chấm dứt sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất Trường hợp 5: Không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ
0
Thích
Bình luận
Khi nào Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường vậy mọi người?
0
Thích
Bình luận
Theo Điều 61 Luật Đất đai, Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định 09 hành vi vi phạm pháp luật đất đai sẽ bị Nhà nước thu hồi đất.
0
Thích
Bình luận
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật
0
Thích
Bình luận
Theo điểm h và điểm i Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 thì có 04 trường hợp đất không sử dụng sẽ bị thu hồi - Đất trồng cây hàng năm, Không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục. - Đất trồng cây lâu năm, Không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục. - Đất trồng rừng, Không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục. - Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư. Không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.
0
Thích
Bình luận