Câu hỏi về đất không bị kê biên

Làm sao để biết đất mình có trong quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án?
Trả lời
Theo dõi
3 câu trả lời
Nhiều người thích
Chắc cứ chạy lên CA phường hỏi là được
0
Thích
Bình luận
Sau khi kê biên, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký về việc kê biên tài sản đó để xử lý theo quy định về Trách nhiệm của cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm trong thi hành án dân sự (khoản 1 Điều 178 Luật THADS). Nghĩa là nếu bạn lên hỏi về chỗ bạn mua có kê biên không thì bên văn phòng công chứng có thể hỗ trợ bạn.
0
Thích
Bình luận
Bạn nên tìm hiểu kỹ về tình trạng thi hành án của người chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về thủ tục nhận chuyển nhượng quyền, đăng ký quyền sử dụng đất để hạn chế sự rủi ro.
0
Thích
Bình luận