Bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ?

Cho em hỏi bao nhiêu tuổi thì được đứng tên “sổ đỏ” vậy ạ? Có bắt buộc là phải trên 18 tuổi không ạ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Không nhất thiết là phải trên 18 tuổi mới được đứng tên sổ đỏ đâu nhé. Dưới 18t vẫn được đứng tên sổ đỏ, nhưng chưa được thực hiện các giao dịch về bất động sản theo luật dân sự quy định á.
0
Thích
Bình luận
Pháp luật đất đai không phân biệt hay quy định độ tuổi đứng tên Sổ đỏ mà quy định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp Sổ đỏ thôi.
0
Thích
Bình luận
Không có quy định nhé bạn ơi. Chỉ là nếu chưa đủ 18t thì chưa được thực hiện các giao dịch về dân sự thôi á.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. --> Như vậy, pháp luật đất đai không quy định độ tuổi đứng tên Sổ đỏ mà quy định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp Sổ đỏ.
0
Thích
Bình luận
Luât đất đai không quy định về độ tuổi đứng tên Sổ đỏ mà chỉ cần người đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất là được cấp và đứng tên Sổ đỏ. (Người quyền sử dụng đất được quy định tại điều 5 Luật Đất đai 2013 gồm: Hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước…) Ngoài ra, pháp luật dân sự quy định năng lực hành vi dân sự theo độ tuổi. Với người dưới 18 tuổi không được tự mình thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản mà phải có sự đồng ý của của người đại diện (người chưa thành niên mà có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở…thông qua nhận thừa kế, nhận tặng cho nếu người đại diện đồng ý thì vẫn được đứng tên ngay thời điểm nhận thừa kế, tặng cho - dù chưa đủ 18 tuổi).
0
Thích
Bình luận