Thanh toán với MBPay - Hướng dẫn | Mogi.vn

Hướng dẫn thanh toán mua gói thành viên qua MB Pay

Bước 1 : Sau khi đăng nhập, chọn Phí thành viên và chọn gói thành viên muốn mua, bấm Thêm vào đơn hàng

Bước 2 : Nhập Mã thưởng nếu có rồi bấm Tiếp tục

Bước 3 : Tại cửa sổ Chọn hình thức thanh toán, nhấn chọn vào Tài khoản trả trước MBPay

Bước 4 : Nhấn Thanh toán và chọn Đồng ý