Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN

 1. Quyền của Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN

  • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN được yêu cầu người bán, người mua cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên website, và hưởng phí đăng tin, sử dụng dịch vụ trên Sàn;
  • Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN, sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin trên thì WWW.MOGI.VN có quyền từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm Quy Chế này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN tại thời điểm đăng ký lại đó;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Thành viên nếu Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của sàn, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam;
  • Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp bởi sàn TMĐT WWW.MOGI.VN sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để quản lý thông tin và đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, hoặc thông tin cá nhân riêng của người bán, người mua và thành viên trên website;
  • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên Sàn cung cấp các thông tin cơ bản dưới đây theo quy định của pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ:
   • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
   • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
   • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
  • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, hoặc có những hành vi đăng thông tin vi phạm thuần phong, mỹ tục, vi phạm điều cấm trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
  • Lưu trữ thông tin đăng ký của người bán, người mua và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • Có trách nhiệm và biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau:
   • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật; 
   • Loại bỏ khỏi Sàn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
   • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh);
   • Hỗ trợ cung cấp thông tin, và kết nối người mua, người bán gặp gỡ để trực tiếp trao đổi, thảo luận, và giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh giữa các bên.