Trường hợp nào làm Sổ đỏ mà không phải nộp tiền sử dụng đất?

Mọi người cho mình hỏi những trường hợp nào không phải nộp tiền sử dụng đất?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
cảm ơn các bác nhiều nhé
0
Thích
Bình luận
Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định 04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
0
Thích
Bình luận
Ngoài 04 điều kiện chung mà bắt buộc phải có với tất cả các trường hợp thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp phải có thêm các điều kiện khác như người mua không thuộc trường hợp bị cấm mua… Cấm chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu không có đủ điều kiện chuyển nhượng thể hiện qua quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau: - Có Giấy chứng nhận, trừ trường 02 trường hợp; - Đất không có tranh chấp; - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; - Trong thời hạn sử dụng đất. Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ 04 điều kiện.. Nếu thiếu 01 trong 04 điều kiện trên thì cơ quan đăng ký đất đai sẽ từ chối không tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được.
0
Thích
Bình luận
Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định 04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm: - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. - Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. - Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó (quy định chi tiết tại mục 3. Chuyển nhượng khi không đáp ứng được điều kiện riêng).
0
Thích
Bình luận