Tôi đi xem ngày động thổ thì thầy cho một số ngày để chọn, sau đó tôi đi xem thầy khác thì bảo không được. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này, tôi nên làm thế nào là đúng?

Trả lời
Theo dõi

Hình như ngày xưa, người ta vẫn có nhiều người không xem. Cứ chọn mùng 9, 19, 29 để cất nhà, động thổ, vào ở này nọ! Còn giờ thì cứ canh nước lớn mà làm! Coi thầy nào nói hợp theo phong thủy căn bản thì theo bạn a! Tìm hiểu thêm chút, chứ mình cũng nhớ mang máng thế! Không chắc lắm kaka...

0
Thích · 1
Bình luận