Tiến độ thi công Park Vista tới đâu rồi mn

Trả lời
Theo dõi

Dư án thi công đến tầng 16 thì ngưng đến nay mới thấy có vài công nhân tới dọn dẹp cỏ, vệ sinh nghe bảo là chuẩn bị để tiếp tục thi công lại.

0
Thích
Bình luận