Tiến độ dự án D Homme tới đâu rồi mn?

Trả lời
Theo dõi

Phía nhà thầu đang triển khai hạ và nối lồng thép cọc. Đang trong giai đoạn thi công tường vây.

0
Thích
Bình luận