Tiến độ dự án Charmington Iris hiện tới đâu rồi mn

Trả lời
Theo dõi

Thi công phần móng và mở bán 2 năm rồi hiện nay do vướng pháp lý nguồn gốc đất nên đứng trơ móng cọc 2 năm nay.

0
Thích
Bình luận