Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là gì vậy các anh chị?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp qua đất thổ cư?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Lên phòng tài nguyên môi trường để làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở nha bạn.
0
Thích
Bình luận
Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp
0
Thích
Bình luận
Mọi người cho em hỏi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở thì nộp phí như thế nào vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
Theo Luật Đất đai 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu chuyển mục đích dụng đất, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và nắm rõ thủ tục sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ). Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Bước 3: Tiếp nhận và xử lý - Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Thẩm tra hồ sơ; - Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; - Thông báo và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp tiền; - Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; - Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Bước 4: Trả kết quả Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).
0
Thích
Bình luận
Thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở được quy định theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.
0
Thích
Bình luận