Theo luật nhà ở 2014, mua chung cư được cấp sổ gì?

Cho em hỏi theo luật nhà ở 2014, khi mua chung cư người dân được cấp sổ gì?
Trả lời
Theo dõi