Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Phân biệt Sổ hồng và sổ đỏ. Ngày xưa sổ đỏ là đất, sổ hồng là nhà. Giờ sao có chỗ là đất mà cũng là sổ hồng ạ?
Trả lời
Theo dõi
Sổ đỏ: đất Sổ hồng : đất + tài sản trên đất
0
Thích
Bình luận