Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Phân biệt Sổ hồng và sổ đỏ. Ngày xưa sổ đỏ là đất, sổ hồng là nhà. Giờ sao có chỗ là đất mà cũng là sổ hồng ạ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Sổ đỏ là đất, sổ hồng là đât và tài sản trên đất
0
Thích
Bình luận
Hiện lưu thông cả 3, vẫn còn hồng chỉ là nhà Mới nhất thì hồng là đất và nhà (gộp đỏ và hồng cũ)
0
Thích
Bình luận
Sổ đỏ: đất Sổ hồng : đất + tài sản trên đất
0
Thích
Bình luận
Bữa nay 100% là sổ hồng. Ai dùng sổ đỏ nữa thím
0
Thích
Bình luận
Sổ hồng nó ghi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng nhà và tài sản gắn liền với đất Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thôi
0
Thích
Bình luận