Quy hoạch đất 1/500 là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Mình muốn hỏi quy hoạch đất 1/500 là gì và có ý nghĩa như thế nào vậy mọi người?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Các cơ quan nhà nước nào phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1 500 vậy ạ?
0
Thích
Bình luận
Quy hoạch 1/500 còn gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 là loại triển khai cụ thể hóa quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000. Và đây là cơ sở để lập nên các dự án xây dựng, cấp phép xây dựng và các nhà quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Chính vì vậy, việc lập quy hoạch 1/500 trên cơ sở phải phù hợp với quy hoạch 1/2000.
0
Thích
Bình luận
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 24, Luật Xây Dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại: Quy hoạch chi tiết 1/2000 và Quy hoạch chi tiết 1/500.Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 24, Luật Xây Dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại: Quy hoạch chi tiết 1/2000 và Quy hoạch chi tiết 1/500.
0
Thích
Bình luận
Quy hoạch 1/500 là hình thức triển khai hóa cụ thể về quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000
0
Thích
Bình luận
Chi tiết về quy hoạch xây dựng đất 1/500 bao gồm: quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Trong đó có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.
0
Thích
Bình luận