Quy hoạch 1/500 khác 1/2000 thế nào ạ?

Thế nào là quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500? Có khác gì với chi tiết tỷ lệ 1/2000?
Trả lời
Theo dõi
3 câu trả lời
Nhiều người thích
Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khái niệm - Giai đoạn 1 trong quy hoạch. - Là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị. - Cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Ý nghĩa/ mục đích: Quản lý đô thị Nội dung: Lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện. Người thực hiện: Chính quyền địa phương thực hiện hoặc chủ đầu tư Quy hoạch chi tiết 1/500 Khái niệm - Giai đoạn 2. - Là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000. - Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng. - Gắn liền với 1 dự án cụ thể Ý nghĩa/ mục đích: Xác định mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch. Nội dung: Chi tiết hóa đến từng công trình: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường… Người thực hiện: Chủ đầu tư Cơ quan phê duyệt: Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.
0
Thích
Bình luận
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị. Đây là quá trình làm cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Nội dung của quy hoạch 1/2000 bao gồm bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện, quy hoạch giao thông. Phân biệt với đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 – đồ án quy hoạch xây dựng. Đồ án 1/2000 được gọi là đồ án quy hoạch chi tiết. Đây là 2 giai đoạn của quá trình quy hoạch chi tiết. Không nên hiểu theo sự khác nhau về tỉ lệ bản đồ hay hai trường hợp quy hoạch.
0
Thích
Bình luận
Quy hoạch 1/2000 là bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện. Quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500 (hay còn được hiểu là quy hoạch chi tiết xây dựng) có khá nhiều điểm khác biệt với quy hoạch 1/2000, cụ thể: – Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án đầu tư cụ thể. – Quy hoạch 1/500 là cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng (sau này cho dự án) và lập dự án đầu tư xây dựng.
0
Thích
Bình luận