Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Vũ Phương

Vũ Phương

Cấp bạc
Cấp bạc
  • Trả lời · 1
  • Câu hỏi · 52
  • Theo dõi · 27
  • Người theo dõi · 10

Có nên bán vàng vào thời điểm này không? Hay chờ lên giá thêm nữa?

Chị nên bán đi, vàng vào thời điểm này giá đã cao nhất, rồi chị đầu tư vào bất động sản là đẹp, chị lên trang mogi.vn, chuyên về bds ạ, có nhiều nhà đẹp

Thích · 3
Bình luận · 1