Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Bích Ngân

Bích Ngân

Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 1
  • Câu hỏi · 0
  • Theo dõi · 0
  • Người theo dõi · 0

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau chỗ nào? ở quê mình toàn nói sổ đỏ, vô SG ai cũng nói sổ hồng, mình cũng biết phân biệt được chút, nhưng ai có thể nói rõ hơn nữa ko? Cảm ơn!

Xem thêm 1 câu trả lời

Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất và các tài sản có gắn liền.

Sổ hồng là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Về mặt pháp lý cả 2 có giá trị như nhau. Như vậy sổ đỏ, sổ hồng không phải là loại giấy tờ được pháp luật quy định mà đây chỉ là tên gọi do người dân dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy để tự đặt ra để gọi tắt

Thích · 1
Bình luận