Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Giang Khải Minh

Giang Khải Minh

Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 2
  • Câu hỏi · 0
  • Theo dõi · 0
  • Người theo dõi · 2

Kinh doanh nhà trọ đóng thuế như thế nào?

Các loại thuế mà chủ trọ cần phải đóng

Đối với trường hợp doanh thu của dãy trọ hàng năm trên 100 triệu đồng thì phải nộp các loại thuế sau:

Thuế môn bài

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí môn bài như sau:

Dãy trọ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

Dãy trọ có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm

Dãy trọ có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là thuế tính theo từng tháng chủ nhà trọ cho thuê. Số thuế GTGT phải nộp được tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo Khoản 2 Phần Phụ Lục Bảng danh mục ngành nghề Thông tư 219/2013/TT-BTC tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu thì dịch vụ cho thuê nhà phải chịu mức thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu.

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x 5%

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x 5%

Theo quy định tại Công văn số 615/TCT-TNCN thì hoạt động cho thuê tài sản áp dụng thuế suất thuế TNCN 5% cho trường hợp cho thuê nhà trọ.

Thích · 4
Bình luận

Cho hỏi quy trình cấp lại – làm lại Sổ hồng bị mất – bị thất lạc?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

Đơn xin cớ mất

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất

Tờ khai thuế sử dụng đất

Bản vẽ

Hộ khẩu , chứng minh nhân dân

Bước 2: Tiến hành thủ tục nộp HS niêm yết tại phường

Bước 3: Tiến hành đo vẽ

Bước 4: Sau khi niêm yết ở phường và đo vẽ xong, thì nộp tại UBND quận

Thời gian thực hiện: tổng cộng 105 ngày

Thích · 3
Bình luận