Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Vũ Xuân Lan

Vũ Xuân Lan

Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 4
  • Câu hỏi · 2
  • Theo dõi · 0
  • Người theo dõi · 2

Muốn định giá nhà

Liên hệ ngân hàng chuyên về bất động sản, acb chẳng hạn
Thích
Bình luận

Chung cư ở trường hợp của em nên chọn hướng nào là hợp lý?

Xem thêm 5 câu trả lời
về chọn hướng thường phụ thuộc vào việc hợp tuổi của gia chủ, mà gia chủ thì phải là tướng công mới được à nha
Thích
Bình luận