Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Công Hoan

Công Hoan

Chuyên về đăng tin Bất động sản trên toàn quốc
Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 8
  • Câu hỏi · 23
  • Theo dõi · 4
  • Người theo dõi · 9

Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Trước hết: Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thích · 1
Bình luận

Pháp luật có quy định điều kiện gì cho việc thanh toán trong giao dịch bất động sản không?

Xin trả lời câu hỏi của bạn:

Pháp luật quy định về thanh toán trong giao dịch bất động sản như sau:

1) Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

2) Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng

Thích · 1
Bình luận

Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản được xác định như thế nào?

Trong Trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

Hoặc Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng giữa 2 bên.

Thích
Bình luận

Đối tượng nào được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Trả lời câu hỏi của bạn. Các Đối tượng bao gồm:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

4. Tổ chức, cá nhân trong nước được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua các loại bất động sản.

Thích · 1
Bình luận

Nuôi vật nuôi trong phạm vi căn hộ, không chăn thả có bị cấm?

Xem thêm 1 câu trả lời

Tôi được biết theo quy định của phát luật thì việc chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư là hành vi bị cấm.

Thích · 2
Bình luận

Cho hỏi: Người việt nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển nhượng QSDĐ hay không?

Theo quy định Điều 126 Luật Nhà ở về Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì hoàn toàn được nha bạn

Thích · 2
Bình luận