Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Nguyễn Thị Hoài Ngân

Nguyễn Thị Hoài Ngân

Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 1
  • Câu hỏi · 0
  • Theo dõi · 0
  • Người theo dõi · 1

Người đứng tên sổ đỏ có quyền bán đất không khi anh em không đồng ý?

Trước hết cần phân ra trường hợp sau: Nếu tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân một người, thủ tục hợp pháp, cá nhân người đó được công nhận quyền sử dụng đất bằng việc được nhà nước cấp “sổ đỏ” thì cá nhân người đó là chủ sử dụng hợp pháp. Và căn cứ theo quy định thì cá nhân người đó có quyền chuyển nhượng định đoạt nhà đất.

Trường hợp thứ hai: “ Sổ đỏ” cấp cho hộ gia đình cá nhân đó chỉ là người đại diện chủ hộ thì quyền sử dụng thửa đất thuộc về các thành viên trong gia đình(Các thành viên trong gia đình xác định theo nhân khẩu sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận). Khi chuyển nhượng định đoạt cần phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong gia đình.

Thích · 1
Bình luận