Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
Nguyễn Giao

Nguyễn Giao

Thành viên mới
Thành viên mới
  • Trả lời · 49
  • Câu hỏi · 38
  • Theo dõi · 10
  • Người theo dõi · 10

cho em hỏi, nhà chung cư có bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ không

Chào bạn, để trả lời câu hỏi này bạn có thể tham khảo

1. Đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều 4 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về các đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như sau:

“Điều 4. Đối tượng bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.”

Theo Phụ lục 2 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, nhà chung cư; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, do đó sẽ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Căn cứ các quy định trên, toàn bộ các tài sản thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng của cư dân trong chung cư sẽ đều phải mua bảo hiểm cháy nổ.

2. Đối tượng đóng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Điều 11 Luật Nhà ở, chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở có nghĩa vụ:

- Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ Sử dụng nhà ở đúng mục đích quy định; lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu của mình;

+ Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

Bên cạnh đó, một trong những nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là cơ quan, tổ chức và cá nhận có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ (khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2018/NĐ-CP).

Như vậy, nếu dự án chung cư vẫn do chủ đầu tư sở hữu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ.

Nếu người mua chung cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì mặc dù chung cư chưa có Ban quản trị chính thức nhưng đã đi vào hoạt động, do vậy cư dân chung cư sẽ có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cháy nổ phần nhà chung cư đã mua.

Theo đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung.

3. Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải đóng:

Cụ thể tại Phụ lục II Nghị định 23/2018/NĐ-CP, tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ phải đóng đối với nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ là 0.05%; nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) thì tỷ lệ là 0.1%.

Thích · 1
Bình luận

Thừa phát lại phụ trách những công việc gì?

Chào bạn. Sau nhiều năm thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở một số tỉnh, thành phố bởi các Nghị quyết 24/2008/QH12 và 36/2012/QH13, từ ngày 1-1-2016 chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước theo Nghị quyết 107/2015 của Quốc hội.

Được quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 61/2009/NĐ-CP, số 135/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính, công việc Thừa phát lại được làm bao gồm:

1. Tống đạt văn bản: Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản của tòa án (trừ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao), cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của cơ quan thi hành án dân sự.

Trong trường hợp cần thiết, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.

2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức: là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi do Thừa phát lại lập, là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Xác minh điều kiện thi hành án: người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án trong các vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án.

Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.

4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Thích · 2
Bình luận

Đóng phí trược bạ bao nhiêu %, ai sẽ là người đóng ?

Chào bạn

Mức lệ phí trước bạ khi mua bán nhà, đất: Mức đóng lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0.5%

Bên mua hay bên bán phải nộp lệ phí trước bạ?

Theo điểm A khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đăng ký biến động đất đai (làm thủ tục sang tên Sổ đỏ) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Bên cạnh đó, tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (nhà, đất…) phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực thì người mua phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai và nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc người bán cho tiền cho người mua nộp lệ phí (các bên được quyền thỏa thuận).

Thích · 2
Bình luận

Có ai biết quy trình cấp phép hoàn công cho căn nhà mình xây không, xin chỉ giúp

Để thực hiện việc hoàn công nhà ở, trước hết phải xác định được điều kiện của việc hoàn công.

1. Xác định hiện trạng nhà ở để xin hoàn công

Hoàn công nhà ở chỉ được tiến hành khi bên thi công đã hoàn tất việc thi công nhà ở trên thực tế. Khi kết thúc việc thi công, nhà thầu thi công nhà ở phải có trách nhiệm hoàn thiện tất cả các công đoạn của việc thi công cũng như thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc nghiệm thu toàn phần công trình. Đó là thời điểm chuẩn bị diễn ra việc hoàn công nhà.

2. Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng là danh mục những giấy tờ cần thiết sử dụng cho việc hoàn công. Chủ nhà xin hoàn công phải đáp ứng các loại giấy tờ được quy định trong danh mục này, tuy nhiên không phải mọi trường hợp xin hoàn công đều phải tuân thủ đầy đủ 8 loại giấy tờ được nêu trong Thông tư 05/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau:

“1) Giấy phép xây dựng.

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).

7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.”

Bước 4: Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

– Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện;

– UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

Thủ tục hoàn công nhà ở phức tạp ở chính cách thức các bên áp dụng trên thực tế chứ không hoàn toàn do quy định của pháp luật hiện hành. Bản thân chúng tôi với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực hoàn công nhà ở cũng thường gặp rất nhiều tình huống bất ngờ mà nếu không có kinh nghiệm và kiến thức thì khó lòng xử lý được.

Không ít những chủ nhà ở, vì lơ là trong quản lý giấy tờ trong suốt quá trình thi công xây dựng mà đến khi hoàn công thì hồ sơ không đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu. Mặt khác cũng có những chủ nhà ở, vì không nắm được thủ tục hoàn công mà chờ đợi mỏi mòn việc giải quyết hoàn công với một bộ hồ sơ không hoàn chỉnh và với sự chờ đợi không có điểm dừng.

Để thực hiện tốt nhất thủ tục hoàn công, theo kinh nghiệm của chúng tôi trước hết việc quản lý trong thi công nhà ở của các bạn phải thật sự cẩn thận và tỉ mỉ. Bên cạnh đó các bạn cần nắm vững được quy trình thủ tục hoàn công nhà ở để từ đó xác định được bản thân cần tiến hành bước nào trước bước nào trong thủ tục này để không bị rối khi thực hiện. Và hơn hết, nếu được thì chúng tôi luôn muốn các bạn tìm sự giúp đỡ, tư vấn từ các cá nhân, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm để được hướng dẫn tận tình và hỗ trợ đắc lực trong thủ tục hoàn công.

Thích · 3
Bình luận

Để vay tiền ngân hàng, mua nhà trả góp, tôi cần chuẩn bị thủ tục gì để vay vốn?

Xem thêm 1 câu trả lời

Chào bạn, khi có nhu cầu vay vốn khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ cơ bản sau:

1. Hồ sơ nhân thân:

CMND/Hộ chiếu; Hộ khẩu hoặc KT3; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân...

2. Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn:

Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu sẵn của ngân hàng);

Hợp đồng mua bán nhà;

Chứng từ nộp tiền các lần đã thanh toán vốn tự có;

Giấy chứng nhận quyền sở hữu & hồ sơ pháp lý của nhà đất dự định mua.

3. Hồ sơ nguồn thu nhập trả nợ:

Nếu nguồn thu nhập từ lương, phụ cấp và các khoản tương đương: Hợp đồng lao động/sao kê tài khoản nhận lương (Nếu nhận lương chuyển khoản); hoặc bảng lương và xác nhận lương của công ty (nếu nhận lương tiền mặt).

Nếu nguồn thu nhập từ cho thuê tài sản: Hợp đồng cho thuê tài sản; Chứng từ nhận tiền thuê 3 kỳ gần nhất; Giấy tờ pháp lý tài sản cho thuê; Ảnh chụp tài sản cho thuê.

Nếu nguồn thu nhập từ kinh doanh: Giấy Đăng ký kinh doanh hộ cá thể/doanh nghiệp; Giấy tờ thể hiện kết quả kinh doanh: Sổ sách ghi chép bán hàng, báo cáo tài chính công ty, tờ khai thuế & Chứng từ nộp thuế….

Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ và cung cấp các hồ sơ cần thiết, phía ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ vay của bạn.

Quy trình thẩm định thông thường bao gồm:

Kiểm tra lịch sử tín dụng & điểm tín dụng của bạn

Thẩm định qua trao đổi điện thoại

Thẩm định thực tế nơi cư trú, nơi làm việc/kinh doanh và đi thực địa để định giá tài sản đảm bảo (TSĐB).

Thích · 3
Bình luận

Mặt tiền nhà trên giấy tờ vẫn còn 1 phần đất sở hữu nhưng mà khi xây dựng lại, lại không được sử dựng phần đất đó, trường hợp này là tại sao ạ

Chào bạn. Bạn xem kỹ trên phần sơ đồ có gạch chéo không, phần gạch đó được gọi là diện tích đất được công nhận nhưng không được phép sử dụng, do nằm trong lộ giới

Thích · 3
Bình luận

Các bác cho hỏi BĐS có giao dịch được bằng vàng hoặc ngoại tệ khác không?

Này tùy theo thỏa thuận 2 bên thôi bạn. Nhưng mình chỉ thấy giao dịch tiền mặt Việt Nam Đồng là chính bạn nhé

Thích · 3
Bình luận

cho em hỏi đất dự án nào đang hot ạ

Đang tâm điểm mùa dịch thị trường đang đứng nên không thấy nào HOT cả

Thích · 2
Bình luận · 1

Cách phân biệt sổ đỏ và số hồng

Xem thêm 1 câu trả lời

Chào bạn!

1. Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu sổ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất trong đó có: Đất ở, Đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nôn nghiệp..... khi được cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất, thì phần nhà ở sẽ được ghi là Tài sản gắn liền trên đất.

2. Sổ hồng: Là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Bộ xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào? sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung: cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư.

Nhưng bây giờ các loại sổ này đều thông nhất cấp đổi một loai giấy chứng nhận nhà đất là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Giấy CNQSDĐ ở: chỉ ghi trên phần thửa đất: bên sơ đồ chỉ ghi kích thước miếng đất

Giấy CNQSDĐ ở & nhà ở: ghi cả 2 phần: thửa đất, nhà ở, bên sơ đồ ghi kích thước (số tầng nếu có)

Thích · 3
Bình luận

Luật phân chia tài sản cho vợ chồng và con cái khi ly hôn thì thế nào?

Chào bạn!

Để phân chia tài sản khi ly hôn phải xác định được tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng. Theo đó Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cụ thể như sau:

+ Tài sản chung của vợ chồng: 

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

+ Tài sản riêng của vợ, chồng:

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Còn về quyền nuôi con, theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

"3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Thích · 2
Bình luận · 1

Muốn xây nhà cần xin giấy phép xây dựng trong thời gian bao lâu ạ?

Chào chị!

Thời hạn của giấy phép xây dựng nhà ở

Theo quy định tại khoản 10 điều 90 Luật xây dựng năm 2014, giấy phép xây dựng có hiệu lực kể từ ngày cấp phép và không quá 12 tháng sau khi được cấp phép.

Theo quy định tại điều 99 luật xây dựng năm 2014, trong trường hợp trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì bạn tiến hành gia hạn Giấy phép xây dựng, cụ thể nhau sau:

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 12 tháng

Hết thời hạn gia hạn, mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu thư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng gồm có: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng; Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Theo quy định tại khoản 3 điều 99 Luật xây dựng năm 2014 có quy định về công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn ghi trong giấy phép, tuy nhiên chưa thực hiện được thì chủ sở hữu công trình hoặc là người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp phép xây dựng xem xét gia hạn tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Theo đó thời hạn tồn tại công trình được ghi vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp trước đó.

Thích · 1
Bình luận

Thủ tục sang tên nhà đất làm ở đâu?

Chào chị! Chị có thể tham khảo các bước tiến hành thủ tục sang tên sổ

Bước 1: Các bên đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.

Bước 2: Kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tại UBND cấp phường/xã nơi có nhà, đất)

Bước 3: Kê khai hồ sơ đăng kí chuyển đổi, nghĩa vụ tài chính (tại UBND quận/huyện nơi có nhà, đất/văn phòng đăng kí đất đai)

Bước 4: Tiếp nhận thông báo thuế. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại kho bạc theo hướng dẫn của chi cục thuế.

Bước 5: Nộp đủ lệ phí thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất theo quy định và nhận sổ đỏ.

Thích · 1
Bình luận

Khu đô thị thương mại An Khang Residence, Đức Hòa, Long An giá thế nào, có nên mua ko?

Thấy quảng cáo rầm rộ phải đi xem thực tế mới biết bạn nè. Giá thấy cũng tương đối so với khu vực này từ 700 - 1 tỷ

Thích · 2
Bình luận

Muốn mua nhà ở quận 2 thì nên mua nhà đất hay căn hộ chung cư thì tốt ạ?

Tùy vào sở thích của bạn, bạn có thể tham khảo ưu điểm, nhược điểm để đưa ra quyết định sáng suốt nhé

I. Nhà chung cư

1.Ưu điểm

- Khi sống ở một căn hộ chung cư từ trung cấp đến cao cấp có hạ tầng tương đối đồng bộ, bạn sẽ được tận hưởng những tiện ích và dịch vụ hiện hữu mang lại.

Đó là siêu thị, café, quán nhậu, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, ngân hàng, trường học, nhà thuốc, bể bơi, phòng gym...

Tất cả các phòng trong căn hộ đều nằm trên cùng một mặt bằng, bạn sẽ không cần phải leo cầu thang, muốn đi xuống dưới đã có thang máy và chính vì sinh hoạt trên cùng mặt bằng nên tình cảm gia đình từ đó cũng ấm cúng hơn, tiện cho việc trông coi, chăm sóc con cái, người già,…

- An ninh tốt hơn do được bảo vệ 24/24 với bảo vệ, trông xe, hệ thống camera, thẻ từ ra vào….

- Căn hộ chung cư đặc biệt phù hợp nếu bạn có con nhỏ. Vì ở đó có sân chơi cho bé, bé được giao tiếp với các bé cùng trang lứa trong một môi trường thoáng mát, rộng rãi và an toàn.

- Nếu bạn ở tầng cao, từ tầng 8 trở lên không khí sẽ rất thoáng và mát mẻ, bạn sẽ tận hưởng cảnh view đẹp, nhà lúc nào cũng lộng gió, thư giãn giảm stress,…

- Ở chung cư, bạn sẽ không bao giờ phải lo về mối mọt, ruồi, muỗi, chuột bọ.

2. Nhược điểm

- Cần hạ tầng xã hội đồng bộ.

- Chung cư thường được quản lý chặt chẽ. Muốn xây dựng, sửa sang gì đều phải được sự đồng ý của Ban Quản lý tòa nhà. Nhiều lúc muốn sửa ngay nhưng chưa được sự đồng ý sẽ gây ra sự bức xúc, khó chịu.

- Vì ở chung với nhiều hộ gia đình khác trong một tòa nhà nên đôi khi phải nhường nhịn, tạo điều kiện cho nhau. Chẳng may mà nhà dưới bị dột, họ suốt ngày đòi vào nhà bạn để tìm hiểu nguyên nhân thì cũng phải thông cảm mà tạo điều kiện cho họ. Điện nước chung nên khi muốn sửa chữa sẽ khá phức tạp.

- Về vấn đề gửi xe, bạn phải phụ thuộc vào bảo vệ. Nếu bạn đi về khuya, trong khi bảo vệ lại chạy đi đâu mất thì bạn sẽ không thể tìm được chỗ gửi xe. Xe cộ để trong nhà xe chung nên trầy xước là không tránh khỏi.

- Vì ở chung với nhiều người, nên nếu cách âm không tốt, gia đình bạn dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng động từ nhà bên. Đặc biệt nếu như họ có trẻ nhỏ.

- Nhà chung cư thường tăng giá chậm hơn nhà đất. 

- Sổ đỏ, sổ hồng thường nhận sau 1 thời gian, đôi khi hơi dài vài năm mới có.

- Khi gia đình đông người, con lớn hơn, nhà có người già, bạn bắt đầu thấy chật chội.

- Nguy cơ cháy nổ, lụt, ngập chỗ gửi xe có thể cao hơn so với nhà riêng

- Rủi ro chủ đầu tư không bàn giao nhà, không gian sử dụng chung bị chiếm đoạt…

- Nhà xuống cấp theo thời gian, bạn thử tưởng tượng sau 30-50 năm nữa thì công trình chung cư sẽ thế nào.

II. Nhà đất

1. Ưu điểm

- Sổ đỏ, sổ hồng cầm tay ngay. Tính kiểm soát cao.

- Cùng tầm tiền, tổng diện tích có thể lớn hơn chung cư:

- Vì là sở hữu của riêng bạn và gia đình nên bạn tự do làm điều mình thích, sửa chữa đập phá gì cũng không phải xin phép ai, bạn có thể xây theo bất cứ thiết kế nào bạn thích.

- Không phải trả bất kỳ chi phí nào như ở chung cư.

- Nếu có điều kiện mua đất rộng, bạn sẽ có khu vườn nhỏ của riêng mình.

- Nhà đất có tính riêng tư hơn. Nếu vợ chồng bạn có to tiếng thì cũng không ai biết. 

- Giá cả thường có thể tăng giá theo thời gian hoặc giữ giá tốt hơn chung cư. 

2. Nhược điểm

- Trong cùng một khu vực, giá đất thường đắt gấp đôi, gấp ba so với giá nhà chung cư.

- Nếu cùng 1 tầm tiền như chung cư thì có thể vị trí hơi xa trung tâm

- Ít hoặc xa các dịch vụ, tiện ích.

- Ngõ ngách, hẻm bé hơn. Chỗ để xe chật hơn nếu đông người đến chơi.

- Nếu có ô tô có thể hơi bất tiện việc gửi xe xa và đi bộ về nhà.

Thích · 1
Bình luận

Những yếu tố nào làm bất động sản gia tăng giá trị?

Chào bạn, các yếu tố làm bất động sản gia tăng giá trị không thể nào không kể đến vị trí & tính pháp lý của nó

1. Vị trí: được gọi là tâm điểm tạo nên giá trị triệu đô. Những khu vực có vị trí chiến lược sẽ kéo theo thị trường BĐS nơi đó cũng sẽ được nâng tầm.

2. Pháp lý hoàn thiện: đây là điểm cộng để nâng tầm dự án

Cùng với vị trí, việc hoàn thiện pháp lý trước khi mở bán cũng trở thành điểm cộng hoàn hảo nâng tầm giá trị BĐS. Pháp lý được xem là “giấy khai sinh” của dự án BĐS, do đó một dự án có tiềm năng sẽ là dự án có đầy đủ pháp lý.

Thích · 3
Bình luận

Các bạn hướng dẫn giúp mình thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất từ thổ vườn lên thổ cư với ạ

Chào bạn

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

Căn cứ vào Điều 69, Nghị định 43/2014- NĐ/CP thì việc chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân theo các bước sau:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thích · 1
Bình luận

Nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm mua nguyên vật liệu xây nhà.

Bạn có thể tham khảo nhé

Gạch, cát, xi măng, đá, thép … là những loại vật liệu không thể thiếu trong quá trình xây, cất một ngôi nhà mới. Vì thế, việc chọn lựa được vật liệu đảm bảo chất lượng mà giá cả phải chăng luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Gạch

Gạch là vật liệu không thể thiếu trong quá trình xây nhà. Để có gạch tốt, gia chủ nên chú ý chọn loại gạch có màu sắc tươi sáng. Chú ý kích thước cũng như độ chắc chắn của gạch.

Thông thường, các loại gạch tốt sẽ cho tiếng leng keng khi va chạm vào nhau. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể kiểm tra bằng cách thả viên gạch từ độ cao 1m, nếu gạch vỡ vụn thì tuyệt đối không nên sử dụng loại gạch này.

Cát

Theo kinh nghiệm xây nhà mới của TXD, để có một ngôi nhà tốt thì quá trình chọn và sử dụng vật liệu là vô cùng quan trọng. Không chỉ gạch mà cát cũng cần chọn lựa kỹ càng. Nên chọn loại cát sạch không có lẫn mùn, bẩn hoặc đất sét. Tuyệt đối không sử dụng cát nhiễm mặn để xây nhà nhé

Đá

Trong xây dựng, đá được dùng để làm tăng sức chịu lực của bê tông trong quá trình đổ cột, dầm hay sàn nhà. Gia chủ nên chọn loại đá có hình khối, góc cạnh. Đá phải sạch không dính tạp chất, bụi bẩn. Tránh chọn loại đá dẹt.

Xi măng

Cũng giống như gạch, cát, xi măng là một trong những loại vật tư quan trọng giúp gia chủ hoàn thiện ngôi nhà. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại xi măng khác nhau, do đó, để tránh mua phải vật liệu kém chất lượng, gia chủ nên tham khảo kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng, đồng thời tìm kiếm thêm thông tin trên các phương tiện truyền thông.

Một số hãng xi măng chất lượng mà giá cả rất phải chăng: Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Xuân Thành…

Thép

Thép giữ vai trò “xương cốt” trong mỗi công trình. Nên cẩn thận trong quá trình chọn thép. Tránh dùng thép kém chất lượng, thép có dấu hiệu han gỉ, thép cũ…

Gia chủ có thể chọn thép đến từ một số thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay như: Thép Việt Úc, Việt Nhật, Hòa Phát…

Nước 

Tưởng chừng không mấy ảnh hưởng, thế nhưng nguồn nước lại tác động không nhỏ đến chất lượng của vữa, bê tông. Gia chủ nên sử dụng nước sạch tránh dùng nước bẩn, nước ao hồ,… để trộn bê tông.

Bê tông

Với bê tông gia chủ hoàn toàn có thể mua bê tông tươi hoặc tiến hành trộn trực tiếp tại công trình. Nếu thấy bê tông có dấu hiệu rời rạc nhiều nước thì tuyệt đối không nên sử dụng.

Thích · 2
Bình luận

Khi xây nhà ở những khu quy hoạch và nhà xây mới phải chừa khoảng lùi sau nhà vậy mình tính giá đất thì có tính cả phần này không các bạn?

Vẫn tính ạ, khoảng lùi đó nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình cũng như hộ gia đình lân cận, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Nó vẫn tính theo diện tích đất được công nhận nhưng không được phép sử dụng.

Thích · 1
Bình luận

thời điểm này có nên đầu tư mua đất dự án không

Có tiền nhàn rỗi thì nên mua bạn nhé, đây là thời gian khách nào làm ăn không được họ sẽ bán tháo đấy

Thích
Bình luận

Thu nhập 50 triệu/tháng có nên đầu tư vào bất động sản dưới hình thức trả góp ngân hàng trong thời điểm hiện tại?

Hihi lương cao thế. Nhưng mà có đều không ạ, sợ mùa dịch không làm ăn được vay tiền nữa trả mệt lắm. Nếu thấy trả được thì nên vay mua BĐS, vì đây là thời điểm vàng mua giá rẻ ạ

Thích · 1
Bình luận
Xem thêm