Tìm kiếm
Thêm câu hỏi
An Long

An Long

Novaland - Cho cuộc sống bừng sáng

"Khoản đầu tư tốt nhất trên Trái đất này chính là đất"

Cấp vàng
Cấp vàng
Huy hiệu đạt được
  • Vạn người mê cấp 2
  • Trả lời · 54
  • Câu hỏi · 15
  • Theo dõi · 231
  • Người theo dõi · 14

Xử phạt 5tr-100tr đối với cuộc gọi quảng cáo bất động sản, Telesale bất động sản thì phải làm sao?

Xem thêm 19 câu trả lời

Bản thân mình cũng không thích telesale, bạn thử tìm kiếm các kênh quảng cáo thay thế khác như báo giấy, báo điện tử, các trang tin rao vặt...

Thích · 2
Bình luận

Bàn thờ thần Tài và thổ địa nên đặt ở hướng nào trong nhà?

Xem thêm 3 câu trả lời

mình thường thấy bàn thờ đặt gần cửa ra vào, dựa vào tường và hướng ra cửa

Thích · 2
Bình luận

Hỏi về đất thuộc quy hoạch Đất Ở Hiện Hữu Cải Tạo

Đất quy hoạch đất ở hiện hữu cải tạo có nghĩa là đất nằm trong quy hoạch đất nhà ở theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Việc này có nghĩa là thể hiện phần diện tích đất nằm trong quy hoạch có thể bị nhà nước thu hồi, và phần đất này không được xây dựng và tiến hành các hoạt động khác trên đất.

Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu thông tin mảnh đất đó đang nằm trong quy hoạch là có căn cứ để tránh những rủi ro về sau.

Vài chia sẻ cùng bạn.

Thích · 1
Bình luận

Thắc mắc việc bồi thường khi mở rộng đường và hành lang giao thông

Căn cứ Khoản 1 Điều 75 về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Theo quy định trên thì nếu như bạn đã thực hiện hết các nghĩa vụ thuế đối với mảnh đất này thì khi nhà nước mở rộng đường thì bạn được bồi thường.

Vài chia sẻ cùng bạn.

Thích
Bình luận

Thắc mắc về mảnh đất có nhiều người sở hữu chung

Căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật đất đai quy định về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

"Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện."

Theo thông tin mà bạn cung cấp 4 người cùng mua một mảnh đất và cùng muốn đứng tên trên mảnh đất này. Đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì thửa đất có nhiều người chung quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận. Do đó, 4 người cùng mua đất hoàn toàn được phép đứng tên trên mảnh đất này.

Ngoài ra, trong trường hợp giữa 4 người có thỏa thuận được bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất thì theo quy định tại khoản 3 điều 5 của thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất)

Theo quy định hiện hành, trường hợp thửa đất có nhiều người sử dụng chung thì có 2 hình thức cấp giấy chứng nhận:

Một là, cấp giấy chứng nhận cho từng cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Hai là, cấp chung một giấy chứng nhận nếu những người sử dụng đất có thỏa thuận bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Vài chia sẻ cùng bạn.

Thích
Bình luận

Quy định về hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đai

Theo đó, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP đã quy định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu: Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư); Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định tại Khoản này phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Căn cứ vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành có dự án đầu tư; tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Bộ, ngành có dự án đầu tư.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2020. Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với dự án đầu tư chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định này.

Thích · 1
Bình luận

Đất ở nông thôn là gì? khác gì với đất thổ cư?

1 - Đất ở nông thôn

Đất ở tại nông thôn là đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.

2 - Đất ở nông thôn và đất thổ cư có gì khác nhau?

Về khái niệm:

Đất ở nông thôn là loại đất dùng để làm đất ở những khu vực nông thôn.

Đất thổ cư là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống đã được pháp luật công nhận.

Đất thổ cư chỉ là từ truyền thống để chỉ đất ở. Theo Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 quy định đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở.

Đất ở nông thôn chỉ mục đích sử dụng đất là dùng để làm đất ở nhưng ở khu vực nông thôn nên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là đất ở nông thôn.

Cả hai loại đất này đều không được trồng trọt nhưng đất thổ cư được xây nhà ở cả nông thôn và thành phố, còn đất nông thôn thì chỉ để xây dựng ở nông thôn.

Vài chia sẻ cùng bạn.

Thích
Bình luận

Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và cách phân biệt

Phân biệt đất thương mại, dịch vụ với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

– Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

– Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất

Các chủ thể được phép sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm:

– Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khác; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này còn được nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vài chia sẻ cùng bạn.

Thích
Bình luận

Cho mình hỏi mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì làm lại như thế nào? Khi nào mới có?

Xem thêm 1 câu trả lời

1. Quy trình thủ tục cấp lại sổ đỏ

Bước 1: Thông báo về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất

– Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm khai báo với UBND xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất

– UBND xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất tại trụ sở UBND xã

-Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở Hà Nội

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất

– Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất tại trụ sở UBND xã /ngày đăng tin lần đầu trên phương tiên thông tin đại chúng ở Hà Nội, người bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

– Sau đó lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất (trường hợp hồ sơ thiếu thì người bị mất GCN nộp bổ sung hồ sơ đến khi hồ sơ đủ và hợp lệ)

– Nộp lệ phí cấp lại GCN

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có tiến hành kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dung đất bị mất

Ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chính lý, cập nhập biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Bước 4: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất

Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết đinh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, đồng thời cấp lại GCN

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dung đất mới

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội giao Giấy chứng nhận quyền sử dung đất mới cho người bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

**Thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND xã nơi người xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cư trú;

Sở Tài nguyền và Môi trường.

2. Lệ phí:

+Trường hợp GCN chỉ có quyền sử dụng đất: 20.000 đồng (các phường thuộc quận, thị xã); 10.000 đồng (khu vực khác); 50.000 đồng (đối với tổ chức)

+Trường hợp GCN bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản găn liền với đất: 50.000 đồng (phường thuộc quận, thị xã); 25.000 đồng (khu vực khác); 50.000 đồng (tổ chức)

Vài chia sẻ cùng bạn.

Thích
Bình luận

Cho mình hỏi hiện tại diện tích tối thiểu để tách thửa đất thuộc tỉnh Tây Ninh là bao nhiêu mét vuông?

Diện tích tối thiểu tỉnh Tây Ninh

Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa

* Tại các phường, thị trấn

- Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 45 m2.

- Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 36 m2.

* Tại các xã

- Đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 60 m2.

- Đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 50 m2.

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm điều kiện diện tích thì còn phải bảo đảm điều kiện kích thước các cạnh như sau:

- Đối với đất ở nằm trong khu dân cư hiện hữu:

+ Tại các phường, thị trấn: Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 04 m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 04 m (đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông thì chiều sâu của thửa đất được xác định sau khi đã trừ lộ giới quy hoạch).

+ Tại các xã: Kích thước cạnh chiều rộng của thửa đất ≥ 05 m, kích thước cạnh chiều sâu của thửa đất ≥ 05 m.

- Đối với đất ở nằm trong khu dân cư quy hoạch mới

Đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn được duyệt theo quy định.

Vài chia sẻ cùng bạn

Thích
Bình luận

Mệnh hỏa nên đặt cây gì trong nhà?

Xem thêm 1 câu trả lời

Có rất nhiều các loại cây cảnh cho người mệnh Hỏa, Thổ, Thủy, Mộc, Kim. Nếu bạn không khéo léo lựa chọn sẽ chọn phải cây xung khắc, rất ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp, các mối quan hệ của bạn. Theo phong thuy, mỗi mệnh có một tập hợp các loại cây riêng và đối với mệnh Hỏa thì thường là những cây màu đỏ hoặc đem lại nhiều may mắn.

Cây hồng môn

Mệnh hỏa trồng cây gì? Chắc chắn câu trả lời đầu tiên sẽ là cây hồng môn. Luôn nằm trong TOP đầu những loại cây phòng thủy cho người mệnh Hỏa nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người giới thiệu khi bạn hỏi về mệnh Hỏa. Vậy bạn có biết tại sao người ta lại ưa chuộng loài cây này đến vậy không?

Cây phú quý

Một trong những loại cây để bàn làm việc hợp mệnh Hỏa chính là cây phú quý. Đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Tán lá của cây to, dẹt hình elip, màu sắc pha trộn giữa xanh lá và hồng đỏ ở rìa ngoài. Cây phú quý có thể sống trong điều kiện thiếu sáng, không gian nhỏ nhưng vẫn phát triển tốt.

Cây vạn lộc

Đối với dân công sở thường phải làm việc trong văn phòng, đặc biệt người mệnh Hỏa sẽ cảm thấy khá bí bách, khó chịu. Họ thường trang trí cho văn phòng và bàn làm việc bằng những cây cảnh nhỏ tươi mát. Tuy nhiên mệnh Hỏa hợp cây gì để bàn thì không phải ai cũng biết. Bật mí cho bạn thêm một loài cây nữa chính là cây vạn lộc.

Cây trạng nguyên

Chắc hẳn loài cây này đã quá quen với những cô cậu học sinh. Cây trạng nguyên bên cạnh là loài cây cảnh hợp mệnh Hỏa còn tượng trưng cho sự đỗ đạt, thành danh, may mắn. Màu đỏ đặc trưng của loài cây này rất tương thích với người mệnh Hỏa. Bạn có thể trồng gần lối ra vào hay dưới chân bàn làm việc, quầy thu ngân,..

Cây cẩm nhung đỏ

Cây cẩm nhung đỏ là loài cây hợp với mệnh Hỏa. Loài cây này tượng trưng cho một tình bạn lâu năm, bền vững, giúp đỡ và yêu thương nhau. Ngoài ra cây có có ý nghĩa là tình yêu trong sáng, bền vững, luôn dành tình cảm cho nhau. Người mệnh Hỏa nếu trồng cây này gần nơi làm việc sẽ giúp các mối quan hệ xung quanh hòa nhã, thân thiện và trở nên tốt đẹp hơn.

Cây bạch mã hoàng tử

Nguời mạng hỏa nên trồng cây gì? Một gợi ý khác cho bạn đó là cây bạch mã hoàng tử. Nghe cái tên thôi chắc bạn cũng hiểu loài cây này mang vẻ ngoài như thế nào rồi đúng không? Cây có tán lá to, cuống nhỏ, màu lá xanh xen lẽ với gân lá màu nhạt hơn. Nhìn tổng thể loài cây này rất nhã nhặn, không quá phô trương.

Thích · 2
Bình luận

Em là tân sinh viên, chuẩn bị nhập học. Gần đây em có thuê một phòng trọ gần trường. Chủ nhà và em thỏa thuận việc thuê phòng này trong vòng 3 tháng (chỉ bằng miệng). Em muốn hỏi, giao kết bằng miệng như vậy có đảm bảo không?

Xem thêm 2 câu trả lời

Bạn nên gặp chủ cho thuê và yêu cầu lập hợp đồng cho thuê, chi tiết giá thuê, dịch vụ phát sinh như điện, nước, internet thế nào... Mình cần phải tránh những rắc rối về sau.

Vài chia sẽ cùng bạn.

Thích
Bình luận

Kinh nghiệm chọn 1 môi giới có uy tin ?

Xem thêm 1 câu trả lời

I. Tìm môi giới có thông tin đáng tin cậy

Tìm môi giới thực hiện 1 đến 2 giao dịch mỗi tháng

khi xem xét thông tin của một môi giới, hãy tìm người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt cần phải xác định sở trường của họ là môi giới nhà hay môi giới đất. Những người môi giới này cần có khả năng bán hàng, thương lượng, đàm phán để giúp bạn đứng ra thực hiện những giao dịch bất động sản. Hãy trải nghiệm quy trình làm việc của họ dành cho bạn, đối với những môi giới chuyên nghiệp họ sẽ có một quy trình làm việc rõ ràng, nhanh gọn, chính vì vậy họ sẽ giúp bạn tìm ra những giao dịch tốt nhất.

Tuy nhiên những môi giới có ít kinh nghiệm hơn vẫn có thể cho bạn những lựa chọn tốt. Nhưng đó là khi bạn gặp phải những môi giới am hiểu về khu vực xung quanh bất động sản, có đạo đức nghề nghiệp và hỗ trợ bạn hết sức có thể.

Tìm một người làm việc trong khu vực của bạn

Các môi giới bạn nên làm việc, là những người đang hiểu rõ khu vực bạn đang muốn mua, hoặc bán bất động sản. Những người làm việc trong khu vực của bạn sẽ nhận thức được hệ sinh thái dân cư và xu hướng tốt nhất về giá cả. Họ sẽ đưa ra cho bạn lời khuyên rằng mua bất động sản ở đâu sẽ thuận tiện cho việc sinh hoạt gia đình, học tập của con cái và công việc của bạn.

Kiểm tra chứng chỉ môi giới của họ

Thông thường, mỗi quận, phường đều có danh sách các nhà môi giới được cấp phép, hoặc trong các dự án bất động sản, để hoạt động các môi giới đều phải có chứng chỉ. Trong khi lên danh sách các môi giới, hãy kiểm tra để đảm bảo mọi môi giới mà bạn liên lạc đều có giấy phép và chứng chỉ hợp pháp ở khu vực hoặc dự án mà bạn đang nhắm đến.

Tìm người môi giới được bình trọn nhiều nhất trên các website

Để lựa trọn một môi giới thông qua một website, bạn cần dựa vào xếp hạng đánh giá của môi giới này trên website là bao nhiêu điểm. Hoặc cũng có thể kiểm tra số lượng bất động sản mà họ từng giao dịch có nhiều hay không. Hiện tại có website: muaban.net và mogi.vn có thể cho bạn 1 bảng đánh giá về các môi giới bất động sản uy tín.

II. Làm việc với môi giới

Hỏi họ đã hoạt động được bao lâu

Khi thu thập thông tin một môi giới bất động sản, một trong những câu hỏi đầu tiên đặt ra là họ đã hoạt động trong lĩnh vực này bao nhiêu lâu, đã tiến hành thành công bao nhiêu giao dịch và khách hàng gần đây nhất của họ là khi nào. Nếu là một người môi giới dày dặn kinh nghiệm họ sẽ đưa ra câu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy lưu ý, một môi giới dày dặn kinh nghiệm là từ 3 đến 5 năm hoạt động. Nhưng một người có ít kinh nghiệm, không đáp ứng những tiêu chí bạn đưa ra bạn đầu. Trong trường hợp này bạn vẫn có thể làm việc với họ nếu trước đây quan hệ của 2 bên đều rất tốt.

Hỏi họ có làm việc độc lập hay làm trong một công ty.

Nếu bạn muốn có nhiều mối quan hệ với các môi giới, thì môi giới làm việc độc lập là tốt nhất trong trường hợp này. Nếu bạn thích sự ổn định, ít rủi ro và có nhiều hỗ trợ thì môi giới hoạt động trong một công ty là lựa chọn tốt. Nhưng môi giới làm việc trong một công ty thì rất khó có thể hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi, còn môi giới đốc lập thì ngược lại.

Hỏi về những bất động sản khác họ đã giao dịch

Việc thu thập thông tin nhưng bất động sản họ từng giao dịch trong quá khứ. Giúp bạn xác định một cách khách quan năng lực và sở trở của họ đang nằm ở đâu. Bạn muốn mua một biệt thự cao cấp, nhưng khi hỏi những bất động sản họ từng bán thì chỉ là những căn nhà trong hèm thì môi giới này không phù hợp với bạn rồi.

Liên hệ với khách hàng gần đây của họ

Hãy lưu lại danh sách liên những khách hàng đã từng tiến hành giao dịch với môi giới đó. Nếu là một môi giới uy tín họ sẽ không ngần ngại trao cho bạn danh sách những khách hàng gần đây của họ. Hãy gọi đến những khách hàng này để xem họ đánh giá về người môi giới đang làm việc với bạn ra sao

Thích
Bình luận

Muốn cấp lại sổ đỏ bị mất phải làm gì? tốn phí mắc không?

Xem thêm 1 câu trả lời

1. Quy trình cấp lại sổ đỏ

Để tiến hành thủ tục cấp lại sổ đỏ, người sở hữu cần đến ngay cơ quan công an xã phường nơi mất sổ đỏ để làm thủ tục trình báo sự việc và đề nghị cấp Giấy tờ xác nhận việc mất Sổ đỏ của công an xã, phường có thẩm quyền. Việc trình báo này cần thực hiện ngay khi bạn phát hiện ra mình đã mất giấy tờ sổ đỏ để nhanh chóng được cấp lại, tránh gây ảnh hưởng đến những công việc khác.

Sau khi đã trình báo, căn cứ vào Khoản 1, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì: “Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn”.

Do đó, bạn cần làm đơn khai báo với UBND nơi có đất để UBND niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở nhằm mục đích tìm kiếm trong thời hạn 30 ngày. Trong thời gian này, người sở hữu đất và những người khác trong khu vực lân cận có thể mang sổ đỏ đến trình báo trong trường hợp tìm lại được. Đây là thời gian chờ để nếu có cơ hội tìm được cuốn sổ đỏ cũ thì cả UBND và người sở hữu sẽ tránh được quy trình cấp lại về sau.

2. Phí làm lại sổ đỏ có đắt không?

Căn cứ theo quy định của Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì cấp lại sổ đỏ có mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/ giấy với cấp mới, không quá 50.000 đồng/ cấp lại, cấp đổi hoăc xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất mà không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/ giấy cấp mới và không quá 20.000 đồng/ giấy cấp lại hoặc cấp đổi và xác nhận bổ sung.

3. Các hồ sơ cần có khi yêu cầu cấp lại sổ đỏ

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì bạn cần lập hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất bao gồm:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Thích
Bình luận

Cho mình hỏi những cây cảnh nào dễ trồng và chăm sóc để trang trí trong nhà

Xem thêm 1 câu trả lời

Không chỉ làm xanh không gian, các loại cây nên trồng trong nhà hiện nay còn giữ vai trò thanh lọc không khí. Thế nhưng đặc biệt hơn, với 1 số cây cảnh phong thủy, chúng còn giúp mang lại tài vận, may mắn cho gia chủ khi trồng.

Cây Lưỡi Hổ

Trong điều kiện ánh sáng thấp, cây Lưỡi Hổ phát triển rất mạnh nên đây được xem là ứng cử viên sáng giá để trồng trong nhà. Việc chăm sóc cây vô cùng đơn giản. Mỗi tuần chỉ tưới cho Lưỡi Hổ 2 lần là được.

Ngoài ra, cây này còn được nhiều người chọn trồng cảnh trong nhà vì nó có tác dụng lọc bỏ nhiều chất độc hại trong không khí như: fomandehit, benzen, tricloetylen, xylen và toluen.

Trong phong thủy, chính hình ảnh của những chiếc lá đơn, cứng mọc thẳng mà Lưỡi Hổ là loại cây tượng trưng cho sự mạnh mẽ, chống lại điều xui rủi và mang đến may mắn cho gia chủ.

Cây Lan Ý

Những bông hoa trắng mềm mại đầy tinh tế của Lan Ý rất thích hợp để điểm xuyết 1 gốc phòng. Có lẽ, chính những cánh hoa mềm mại của Lan Ý mà nó đã trở thành biểu trưng cho “niềm hạnh phúc của người phụ nữ”. Tức khi trồng cây này, hạnh phúc và tình yêu sẽ lan tỏa khắp căn nhà. Hơn thế nữa, theo NASA, Lan Ý đứng đầu trong danh sách những cây cảnh trồng trong nhà có khả năng giúp loại bỏ benzen – hóa chất dùng trong nhiều loại bột giặt, hồ dán, nhựa, sơn; formaldehyde – có trong nhiều loại vật liệu dán tường, lớp cách nhiệt; trichloroethylene – hóa chất dùng trong quá trình giặt khô và toluene.

Cây Dây Nhện (Cỏ Lan Chi)

Một điều đặc biệt ở Cỏ Lan Chi đó chính là khả năng làm sạch không khí của nó. Người ta nghiên cứu thấy chỉ với 1 chậu nhỏ Lan Chi, nó cũng đã có thể làm sạch không khí trong không gian lên đến 200m2. Ngoài ra, nó còn có thể chuyển hóa chất khí gây ung thư trong không khí như Aldehyde formic thành đường và amoni acid.

Cỏ Lan Chi thích hợp trồng trong nhà. Nhưng cần cho cây ra nắng 1 lần/tuần (tránh ánh nắng gắt ban trưa từ 11h – 14h30) là cây đã có thể sống khỏe.

Trong phong thủy, Lan Chi được xếp vào loại cây cảnh mang lại may mắn, sự kiên trì và tài lộc cho con người.

Cây Cọ Cảnh

NASA cho biết đây là một trong những “bộ máy” có khả năng lọc bỏ benzene và tricloetylen có trong không khí khá tốt. Cọ lá tre có nhu cầu lớn về độ ẩm và nên được trồng ở nơi râm mát, thích hợp trồng trong nhà, vừa làm cảnh vừa điều hòa không khí.

Với tán lá to đẹp, sang trọng, Cọ Cảnh được tin rằng có khả năng sinh tiền tài và giữ của cho người trồng

Cây Phú Quý

Cây phú quý (tên khoa học là Aglaonema modestum), là giống cây lai có nguồn gốc từ Indonesia. Loại cây này có nhiều tác dụng: sản xuất lượng lớn khí oxy, làm sạch không khí trong nhà bằng cách loại bỏ các hoá chất như fomandehit, benzene hoặc các chất độc khác. Lưu ý, nhựa và quả cây này có độc tố.

Trồng cây trong nhà, đặt nơi văn phòng giúp mang đến tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, may mắn, suôn sẻ trong mọi việc.

Thích · 1
Bình luận

Có được phép xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp?

Xem thêm 1 câu trả lời

1. Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

3. Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

4. Hồ sơ thiết kế xây dựng đáp ứng quy định .

5. Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

6. Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Giấy phép xây dựng tạm chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

2. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

4. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

Thích
Bình luận

cho mình hỏi, căn hộ chung cư nào ở quận 6 đáng để đầu tư ạ

Căn hộ chung cư The Western Capital

Vị trí: Tọa lạc ngay 4 mặt tiền đường lớn- cung đường huyết mạch và sầm uất nhất khu Tây, đồng thời là nơi giao thoa các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6 và quận 8. Dễ dàng về trung tâm thành phố và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Tiện ích: Khu sảnh chờ vô cùng sang trọng, khu shophouse sầm uất, hầm giữ xe an ninh, hiện đại với diện tích lên tới 17.200 m2. Khu tập Gym, Spa, Clubhouse chuẩn 5 sao quốc tế, hồ bơi tràn xanh mát rộng hơn 600 m2, công viên cây xanh với vườn treo độc đáo, khu vui chơi trẻ em…

Chính sách ưu đãi: Ngân hàng VPBank hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ, được trả trong vòng 25 năm. Chỉ phải bỏ ra 7-10 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ đầy đủ tiện ích với không gian sống trong lành.

Tiến độ dự án: Thời gian bàn giao dự kiến: Quý I/2020

Căn hộ chung cư Viva Riverside

Vị trí: Chung cư Viva Riverside nằm tại số 1472 Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 6, Tp.HCM. Vị trí này là đắc địa bậc nhất bởi tọa lạc ngay 3 mặt tiền đường Gia Phú, đường Võ Văn Kiệt và đường dự phòng, nơi buôn bán sầm uất, tập trung đông dân cư của quận 6, kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển tới các quận trung tâm. Từ dự án, bạn chỉ mất 5 phút để về quận 5, 10 phút đi về quận 1, đến sân bay Tân Sơn Nhất mất khoảng 30 phút…

Tiện ích: Sảnh đón Aqua: Nơi Một Số vị khách sẽ được đón tiếp nồng nhiệt nhất tạo nên sự An Toàn và tự hào cho Một Số Chủ Nhân Tương Lai. Vườn treo Paradise: Lá phổi xanh trên cao của toàn khu Dự Án, là điểm nhấn tạo nên Môi Trường xanh mướt mắt và bầu không khí trong lành. Trong chính ngôi nhà của mình, Khách Hàng Tương Lai của Dự án Chung cư Viva Riverside luôn có một cuộc sống hoà cùng thiên nhiên, tràn đầy hứng khởi. Hồ bơi và hồ thuỷ lực Sunshine: Chỉ một bước chân, ngay tại tầng 2 của toà nhà là hồ bơi và hồ thuỷ lực Sunshine, nơi cả gia đình có thể hoà mình vào làn nước trong xanh mát lành để xua đi Một Số mệt mỏi.

Chính sách ưu đãi: Chủ đầu tư bán căn hộ Viva Riverside với giá dự kiến khoảng từ 27-30 triệu/m2 (đã bao gồm VAT). Dự án sẽ bàn giao nhà hoàn thiện cho khách hàng với nhiều nội thất tăng cường và đầy đủ nội thất ngoại nhập cao cấp. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành mở bán Block A view mặt tiền đường Võ Văn Kiệt và đang nhận đặt tiền thành ý (số tiền đặt thành ý từ 30 triệu/căn), không mua hoàn trả 100%. Dự kiến, ngày mở bán chính thức vào tháng 3/2016.

Thời gian hoàn thành: 2018

Căn hộ chung cư Him Lam Chợ Lớn

Vị trí: Đường Hậu Giang, Phường 11 trung tâm hành chính của Quận 6. Cách mặt tiền đường Hậu Giang khoảng 120m, cách khu vực Chợ Lớn khoảng 1,8 km, đại lộ Võ Văn Kiệt khoảng 1,6 km, Metro Bình Phú khoảng 1 km, công viên Bình Phú khoảng 1 km, bến xe Miền Tây 2,6 km, bến xe Chợ Lớn 2,2 km…

Tiện ích: Phòng tập Gym & Spa; Hồ bơi và công viên rộng lớn; Nhà trẻ; Trung tâm thương mại, Siêu thị; 2 tầng hầm để xe; Trung tâm y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Phòng sinh hoạt cộng đồng; Hệ thống xử lý rác riêng biệt; Hệ thống gas trung tâm; Hệ thống truyền hình cáp, ADSL… được lắp đặt ở từng căn hộ.

Chính sách ưu đãi: Khách hàng chỉ thanh toán 50% là được nhận nhà hoàn thiện để ở hoặc cho thuê lấy lãi (cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm), phần còn lại được trả chậm và được chủ đầu tư hỗ trợ.Him Lam Land áp dụng phương án cam kết thuê lại căn hộ với giá từ 12 – 15tr/tháng giúp khách hàng có thu nhập chắc chắn 288 – 360 triệu đồng trong 2 năm.

Tiến độ dự án: Năm 2016

Thích · 1
Bình luận

em muốn Mua chung cư dành cho người thu nhập thấp, thì em cần những thủ tục, giấy tờ nào

1. Hồ sơ chung:

- Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

- Chứng minh nhân dân (3 bản đã chứng thực).

- Đăng ký hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( 3 bản chứng thực).

- Ảnh các thành viên trong gia đình( ảnh 3×4, mỗi thành viên 3 ảnh).

- Các giấy tờ ưu tiên khác.

2. Hồ sơ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở:

Tiếp theo bạn cần phải có giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở. Việc xin giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở cụ thể như sau:

- Bạn thuộc diện người có công với cách mạng thì phải có giấy tờ chứng minh theo quy định của pháp luật, xác nhận về thực trạng nhà ở hiện tại, đồng thời chưa nhận được sự hỗ trợ nào về nhà ở tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Nếu bạn là đối tượng thuộc các điều 4, 5, 6, 7 của điều 49 Luật nhà ở thì cần phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức làm việc về đối tượng và xác nhận tình trạng nhà ở.

- Bạn thuộc diện 8 của điều 49 Luật nhà ở thì phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý công vụ cấp.

- Còn nếu bạn thuộc diện 9 thì phải có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi bạn đang học tập cấp.

- Cuối cùng, bạn thuộc diện 10 của điều 49 Luật nhà ở thì phải cung cấp được bản sao chứng thực chứng minh bạn có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền.

- Ngoài ra, kèm theo đó là giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

3. Hồ sơ chứng minh điều kiện cư trú:

- Nếu muốn mua nhà ở xã hội, bạn cần phải có bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương có dự án nhà xã hội.

- Trong trường hợp, không có hộ khẩu thường trú, bạn phải cung cấp được bản sao chứng thực giấy đăng ký tạm trú. Hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng lao động không thời hạn và phải có giấy xác nhận chứng minh đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm thuộc địa phương có dự án nhà ở xã hội.

- Nếu bạn rơi vào trường hợp làm việc ở chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại địa phương nhưng tham gia bảo hiểm xã hội tại tỉnh thành phố đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị bạn tham gia bảo hiểm.

4. Hồ sơ chứng minh về thu nhập:

- Đối với việc chứng minh thu nhập được quy định như sau, nếu bạn thuộc diện 4 điều 49 Luật nhà ở, bạn cần phải kê khai thu nhập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình đã kê khai.

- Nếu bạn thuộc diện 5, 6, 7 thì cần phải xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm việc chứng minh mức thu nhập của bạn thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập.

Thích · 1
Bình luận

Làm sao để biết khu đất mình mua có bị dính vào dự án quy hoạch hay không?

Xem thêm 2 câu trả lời

1. Kiểm tra thông tin trên sổ đỏ

Nếu đất đã có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì thông tin quy hoạch thường sẽ được ghi trực tiếp tại phần ghi chú trong sổ, trong đó nêu rõ lô đất này đang trong diện quy hoạch gì. Người mua có thể xem xét quy hoạch đó có phù hợp với mình không để tiến hành thực hiện mua đất. 

2. Liên hệ công ty, dịch vụ nhà đất ở địa phương

Những công ty làm việc trong lĩnh vực nhà đất ở địa phương làm kinh doanh dựa trên đất đai nên sẽ nắm được vấn đề quy hoạch ở địa phương. Do đó, những công ty này sẽ giúp khách hàng nắm được thông tin quy hoạch một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn. 

3. Liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền tại nơi có đất 

Bạn có thể đến trực tiếp Phòng Tài nguyên Môi trường ở quận, huyện nơi có nhà đất để hỏi cụ thể. Các cán bộ chức năng sẽ giúp người dân tra cứu bản đồ quy hoạch và giải đáp liệu nhà đất mình mua có nằm trong khu quy hoạch tương lai hay không. 

Đây là một cách kiểm tra thông tin an toàn và có độ chính xác cao, tuy nhiên sẽ hơi tốn thời gian và công sức, nhất là khi bạn không ở gần trung tâm hành chính. Cũng không loại trừ trường hợp số lượng người có nhu cầu kiểm tra thông tin bất động sản như quá đông, nên đôi khi xảy ra tình trạng quá tải, cơ quan nhà nước không thể phản hồi kịp thắc mắc của người dân về vấn đề quy hoạch.

4. Sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến

Hiện nay, ở một số quận tại các thành phố lớn có hỗ trợ tra cứu thông tin quy hoạch đất đai online trên mạng hoặc qua các ứng dụng điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian cho người dân. Ví dụ, khi muốn tra cứu thông tin quy hoạch ở quận Thủ Đức TP.HCM, bạn có thể truy cập vào: ttqh-thuduc.tphcm.gov.vn/maps. Tuy nhiên, cách làm này không thể áp dụng trong mọi trường hợp, do công cụ trực tuyến chưa được phát triển rộng rãi ở nhiều địa phương.

Thích · 1
Bình luận
Xem thêm