Phí quản lý Q2 Thao Dien à bao nhiêu thế mn

Trả lời
Theo dõi

Phí quản lý phân theo từng dòng sản phẩm:

+ Căn hộ bình dân: 7,000 -12,000/m2/diện tích sử dụng

+ Căn hộ cao cấp: 12,000 – 20,000/m2/diện tích sử dụng

+ Căn hộ hạng sang: 18,000 – 24,000/m2/diện tích sử dụng

0
Thích
Bình luận