Phí phạt trả nợ trước hạn khi vay mua nhà?

Cho em hỏi phí phạt khi trả nợ trước hạn vay mua nhà là bao nhiêu vậy mọi người?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Cón phí nợ quá hạn thì tính như thế nào vậy cả nhầ?
0
Thích
Bình luận
Chắc cỡ taafmf 3%, tùy ngân hàng sẽ có những quy định riêng quy định cụ thể mức phạt á.
0
Thích
Bình luận
Tùy ngân hàng sẽ có những mức phạt khác nhau, tính trên dư nợ còn lại của mình á.
0
Thích
Bình luận
Phí trả nợ trước hạn = Tỷ lệ phí trả nợ trước hạn x Số tiền trả trước
0
Thích
Bình luận
Số tiền đóng phát dựa trên số dư còn lại của bạn á.
0
Thích
Bình luận