Nộp bản gốc hay bản sao khi làm sổ đỏ?

Khi làm sổ đỏ phải nộp bản gốc hay bản sao các giấy tờ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Thích nộp cái nào thì nộp á, mà thường người ta nộp bản sao có công chứng ai lại nộp bản chính chứ.
0
Thích
Bình luận
Ai lại nộp bản chính vậy bác, nộp bản sao có công chứng hoặc bản photo rồi mang theo bản chính để đối chiếu thôi á. Nộp bản chính đến lúc cần thì lấy gì làm bác. =))))
0
Thích
Bình luận
Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ thì người sử dụng đất phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Và được lựa chọn một trong các hình thức nộp giấy tờ như: Nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực; nộp bản sao (bản photo không có công chứng, chứng thực) và xuất trình bản chính để đối chiếu; nộp bản chính. Lưu ý: Người sử dụng đất cần giữ Phiếu tiếp nhận hồ sơ để xuất trình khi nhận kết quả
0
Thích
Bình luận
Chọn 1 trong 3 hình thức; - Nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực - Nộp bản sao (bản photo không có công chứng, chứng thực) và xuất trình bản chính để đối chiếu - Nộp bản chính.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), người nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ được lựa chọn một trong các hình thức sau: 1. Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. 2. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao. 3. Nộp bản chính giấy tờ.
0
Thích
Bình luận