Ngân hàng có thể cho vay mua nhà tối đa bao nhiêu tiền?

Cả nhà ơi, ngân hàng có thể cho vay mua nhà tối đa là bao nhiêu vậy nhỉ ?
Trả lời
Theo dõi