New City Thủ Thiêm hiện đang là dạng căn hộ gì thể mn?

Trả lời
Theo dõi

Dự án đã xong pháp lý chuyển qua thương mại. Đã có phê duyệt chuyển thành căn hộ thương mại từ ngày 20/11/2019.

0
Thích
Bình luận