Nâng nền có cần xin giấy phép xây dựng không?

Nâng nền có cần xin giấy phép xây dựng không? Nhà em ở khu dân cư tại TP.HCM hay bị triều cường làm ngập.
Trả lời
Theo dõi
Không yêu cầu giấy phép xây dựng nhưng phải đảm bảo là không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn nhé.
0
Thích
Bình luận