Mua đất nông nghiệp có được chuyển sang đất ở?

Trả lời
Theo dõi
3 câu trả lời
Nhiều người thích
Lập giấy tờ rồi ghi kế hoạch với nhu cầu sử dụng đất, r gửi lên cơ quan chức năng thôi
0
Thích
Bình luận
Phải xin từ cấp UBND huyện trở lên đó
0
Thích
Bình luận
Theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (gồm cả đất ở) phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
0
Thích
Bình luận