Khu đó thấy hay ngập nước lắm, sắp tới có tổ chức nào định khắc phục chuyện này không mọi người?

Trả lời
Theo dõi

Sắp tới mình thấy có dự án An Dương Vương sẽ được thành phố tiến hành theo 2 giai đoạn ấy bạn (giai đoạn 1 là xây dựng hệ thống chống ngập, thoát nước, còn giai đoạn 2 là quy hoạch mở rộng con đường An Dương Vương lên đến 30m). Mong là làm ăn đàng hoàng cho đường xá ngon lành chứ sửa rồi ngập sửa rồi ngập hoài ớn ghê.

0
Thích
Bình luận