Hỏi về tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ?

Mọi người cho mình hỏi tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ thì giải quyết như thế nào vậy ạ?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Phải cung cấp được chứng từ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của mình nếu muốn thắng kiện á
0
Thích · 1
Bình luận
Có thê nộp đơn lên UBND cấp huyện xã để giải quyết nhé
0
Thích
Bình luận
Việc giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì chủ yếu phụ thuộc vào chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng do các bên tranh chấp đưa ra.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 1 Điều 91 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai, tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có Sổ đỏ hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau: 1. Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra. 2. Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương; 3. Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 4. Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước; 5. Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.
0
Thích
Bình luận
Theo khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, tranh chấp đất đai mà đương sự không có Sổ đỏ hoặc không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì đương sự chỉ được lựa chọn 01 trong 02 hình thức giải quyết tranh chấp đất đai như sau: 1. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền cụ thể: 2. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân nơi có đất xảy ra tranh chấp theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự
0
Thích
Bình luận