Hỏi về quản lý tài chính hiệu quả

Cho mình hỏi làm như thế nào để quản lý tài chính hiệu quả khi xây nhà?
Trả lời
Theo dõi
Liệt kê toàn bộ các khoản chi phí cần có để hoàn thành một căn nhà: chi phí vật tư thực hiện, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí phát sinh (5-10%) Với mỗi khoản mục chi phí, cần liệt kê số lượng cụ thể của từng công tác, chủng loại vật tư: Các miêu tả chi tiết về vật tư cũng nhu trang thiết bị thực hiện: nguồn gốc xuất xứ, chủng loại trang thiết bị, tên kỹ thuật, đơn giá,...Các tiểu mục chi phí công việc cho các đầu mục lớn. Tham khảo các mẫu mã chủng loại vật tư trên thị trường để đưa ra được mức giá trung bình phù hợp. Chi phí tổng của các khoản mục Tính thêm một khoản chi phí dự phòng, phát sinh trong quá trình thi công
0
Thích · 1
Bình luận