Hiện giá của Masteri Parkland là bao nhiêu

Trả lời
Theo dõi

mới mở bán trong khi tiến độ xây dựng chưa cao mà giá bán đạt đến mức giá cao trong nhóm các căn hộ thuộc giá cao cấp là 55tr/m2.

0
Thích · 1
Bình luận