Hết thời hạn sử dụng đất phải làm sao?

Hết thời hạn sử dụng đất phải làm sao hả mọi người, có phải gia hạn lại không?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Phải gia hạn thêm k thì sẽ bị thu hồi nha bạn
0
Thích
Bình luận
Điều 126 và Điều 127 Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất.
0
Thích
Bình luận
Đất hết thời hạn sử dụng (ngoài thời hạn sử dụng đất) sẽ không được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.
0
Thích
Bình luận
Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn thì sẽ bị thu hồi (theo điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).
0
Thích
Bình luận
Không gia hạn thêm sẽ bị thu hồi nha bạn
0
Thích
Bình luận