Hà Đô Centrosa là sở hữa lâu dìa hay 50 năm vậy mn? Sao lúc đi xem nhà mẫu bên ấy thông báo là 50 năm

Trả lời
Theo dõi

Thời gian đầu bán HĐ thông báo đất sở hữu 50 năm. Sau đó HĐ đã chuyển đổi được và sở hữu lâu dài nhé..

0
Thích
Bình luận