Giao thông ở Khúc VivoCity có hay tắc không? Bữa đi qua thấy đông quá

Trả lời
Theo dõi

Bạn đi khúc nào nhỉ? Chứ mình thấy ngã giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ tắc hoài

0
Thích
Bình luận