Giao thông ở Khúc VivoCity có hay tắc không? Bữa đi qua thấy đông quá

Trả lời
Theo dõi

Bạn làm việc ở Quận nào nhỉ? Nếu ở phía Quận 4, Quận 1, Quận 7 thì ở đây tiện lắm. Còn làm việc mà đi qua mấy cái cầu Nguyễn Văn Cừ, Cầu Chữ Y hay Cầu Nguyễn Tri Phương thì thôi, đường về nhà xa lắm á

0
Thích · 1
Bình luận · 1