Dự án Jamona City nhà ở xã hội của TTC land làm đúng không?

Dự án Jamona City nhà ở xã hội của TTC land chưa ra sổ mà thông báo thanh toán 5% là đúng hay sai vậy cả nhà?
Trả lời
Theo dõi
Theo Luật là đóng 5% lúc bàn giao sổ. Chưa có sổ mà thu trước thì tự hiểu.
0
Thích
Bình luận