Dự án Jamona City nhà ở xã hội của TTC land làm đúng không?

Dự án Jamona City nhà ở xã hội của TTC land chưa ra sổ mà thông báo thanh toán 5% là đúng hay sai vậy cả nhà?
Trả lời
Theo dõi
5 câu trả lời
Nhiều người thích
Chắc CĐT có gài điều khoản gì đó trong HĐ rồi mới dám làm vậy. Chứ chẳng lẻ CĐT lại ko hiểu luật.
0
Thích
Bình luận
Theo luật VN thì TTC bắt thanh toán 5% khi chưa có sổ là sai. Theo Điều 57 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 quy định, đến trước thời điểm người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì chủ đầu tư chỉ có thể yêu cầu người mua nhà đóng tối đa bằng 95% tổng giá trị Hợp đồng mà thôi. Theo đó, khi đóng 95% giá trị hợp đồng thì khách hàng đã đủ điều kiện được chủ đầu tư bàn giao nhà. Đối với 5% giá trị hợp đồng còn lại, khách hàng sẽ nộp cho chủ đầu tư khi nhận được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
0
Thích
Bình luận
Khi có thông báo nhận sổ mới phải đóng 5% còn lại. Còn chưa có thông báo nhận sổ thì sai nhé
0
Thích
Bình luận
Sai nha, chưa có sổ mà bắt đóng 5% còn lại là sai
0
Thích
Bình luận
Theo Luật là đóng 5% lúc bàn giao sổ. Chưa có sổ mà thu trước thì tự hiểu.
0
Thích
Bình luận