Dự án Charmington Iris giữa năm 2020 nghe tin thu hồi tới nay sao rồi mn?

Trả lời
Theo dõi

Đang phải xin lại chấp thuận chủ trương đầu tư và các hồ sơ xây dựng lại nên có thể cuối 2021 mới có thể triển khai mới được.

0
Thích
Bình luận