Điều kiện để được thừa kế đất? Tình hình là mình cần tham khảo những điều kiện để được thừa kế lại đất do gia đình để lại.

Trả lời
Theo dõi
1.Di chúc không hợp lệ 2.Không có di chúc 3.Người thừa kế di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại thừa kế. 4.Người được chia thừa kế theo di chúc từ chối nhận thừa kế hoặc không có quyền nhận thừa kế. theo thứ tự từ 1>4 nhé, đây là trường hợp được nhận thừa kế theo pháp luật
0
Thích
Bình luận