Dịch covid 19 vừa quay trở lại, tình hình BĐS không biết sẽ ra sao, có nên đầu tư vào bds không

Trả lời
Theo dõi · 1

Theo là tiếp tục nghe ngóng chờ đợi thêm. Năm nay khá khó lường với thị trường bất động sản?

0
Thích · 1
Bình luận · 2